Tidigare arbeten

Vi arbetar främst med takläggningar och fasadarbeten. Bland annat har vi gjort arbeten på ett flertal kyrkor, herresäten och slott i trakterna kring Katrineholm.

 

 

2015. Entrétak i koppar.

Vintern 2015.
 

Hösten 2014.
 

2014. Bandtäckning av sommarstuga.

Våren 2013. Gunnarsdal.

Vintern 2013. Beslagning av tillbyggnad med torn.
 

November 2012. Bandtäckning av villa på Värmlandsgatan.